Tävlingslydnad

I tävlingslydnad utför hund och förare en rad olika moment med så hög precision som möjligt. Men även om tävlingslydnad kräver stor noggrannhet i inlärningen av momenten är det roligt för både du och din hund att träna och tävla i lydnad och man kan ha nytta av denna träning i vardagen. Viktigt i tävlingslydnad är samarbetet mellan förare och hund.

 

Tävlingslydnaden är delat in i 4 klasser: Startklass samt klass 1-3 där svårigheterna i varje klass ökar succesivt. Varje moment i respektive klass ger max betyg 10 och multipliceras med en koefficient (1-5) allt efter hur svårt momentet bedöms. Summen av poängen för varje moment ger dig total poäng som klassificerar dig till antigen 0-pris; 3:e-pris; 2:a-pris eller 1:a-pris. 1:a-pris i en klass är kravet för att bli uppflyttat till nästa klass.
Om du tävlar så du har 3 stycken 1:a pris i samma klass kan du få ett lydnadsdiplom och meriten LD(”respektive klass”) som titel på din hund.
Den lägsta klassen (startklass) består av grundläggande moment såsom fotgående (med eller utan koppel), inkallning och hopp. 

I de högre klassana tillkommer nya moment men vissa moment repeteras eller utvecklas/påbyggas, så allt är inte helt nytt när man ska börja tävla i nästa klass. Vissa moment är anpassade till de tävlande hundarnas storlek tex hoppet eller apporten.

Det finns fil mer på Youtube som visar momenten i de olika klasser na. 

 

Lydnadstävlingar är öppna för alla hundar, vilket innebär att även oregistrerade och kryptochida hundar. Oregistrerade hundar skall ha tävlingslicens. För deltagande i lydnadstävling krävs att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. För deltagande i internationellt lydnadsprov elitklass krävs att hunden uppnått 15 månaders ålder dagen före tävlingstillfället.