Bruks

”Bruks” är en unik tävlingsform i Sverige. Den innehåller olika specialgrenar samt en gemensam lydnadsdel. Specialgrenarna är: spårsökskyddrapport eller patrull. Det finns olika klasser (appell, lägre, högre och elit) och för att bli brukschampion måste du tävla om certifikat i elitklassen. Första klassen kallas appell. Har du blivit uppflyttat från appellklassen i en av specialdelarna äger du rätt att tävla lägre klass i vilken specialdelsklass som helst (du får alltså lov att tävla lägre klass sök också om du har blivit uppflyttat från appell-spår) Appellklass finns i samtliga specialgrenar med undantag av patrull. För att tävla i patrull måste du alltså ha klarat appellen i en av de andra grenarna. Bemärk att du INTE behöver ha tjänstehund för att tävla i bruksgrenen patrull! Eftersom det också finns tävlingar för certifierade tjänstehundar, kallar jag bruksprovet patrull för ”bruks-patrull” (och tjänstehundspatrullen för ”TjH-patrull”).

För att tävla i bruks måste du ha en rashund godkänd av SKK (blandisar kan inte tävla i bruks (undantag: en certifierad tjänstehund kan tävla i bruks-patrull)).